Jdi na obsah Jdi na menu
 


zapis-2021.jpgBližší informace k průběhu zápisu do mateřské školy  jsou ke stažení zde Informace k zápisu do MŠ 2021.doc

Přijímací řízení bude probíhat podle Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí do MŠ potvrzená lékařem, vyplněná a podepsaná zákonným zástupcem

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá dle § 34 odst. 2  školského zákona v  období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Toto správní řízení je ukončeno zveřejněním výsledků přijímacího řízení dle platných kritérií a po nabytí právní moci, které se vztahují k tomuto správnímu řízení. Ředitelka rozhoduje podle počtu bodů a volné kapacity mateřské školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. uvolní se místo v mateřské škole, pokud se rodina přestěhuje. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu. Na toto přijetí se nevztahují kritéria přijímacího řízení, které se koná vždy v období od 2. května do 16. května. Ředitelka školy doplňuje volnou kapacitu dětmi, které nebyly přijaté v řádném přijímacím řízení, v době zápisu k předškolnímu vzdělávání a po podání nové žádosti o přijetí.  Rozhodnutí vydává na základě posouzení věku dítěte a to od nejstarších po nejmladších.

V naší mateřské škole je dobrým zvykem, že děti, které byly u zápisu a nedostaly se do naší školky, jsou postupně na volná místa doplňovány dle věku. Kritéria ze zápisu zde nehrají roli, důležitým aspektem je zde věk dětí, od nejstaršího po nejmladší.