Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je naším trvalým cílem?
Pokračovat v naší práci tak, aby se naše rodinná školka stala pro děti opravdu jejich druhým domovem, který jim poskytne zázemí s dostatkem možností pro všestranný rozvoj každého z nich. Rozvíjet nadále dobrou spolupráci s rodiči, komunikovat s nimi vždy s pochopením a přesvědčit je, že bez nich rodinou nikdy nebudeme. Společně zvládat komunikační bariéry a získat rodiče pro citlivou a soustavnou péči vzhledem ke kvalitě výslovnosti dětí. Uvědomit si, že v téhle zemi jsme doma, máme ji rádi a její řečí mluvíme.

Co nás vedlo vydat se touto cestou?
Sledujeme, že kvalita i obsah komunikace mezi dětmi (a nejen mezi nimi) se rok od roku zhoršuje. Proto jsme vytvořili koncepci, která by mohla tuto problematiku přímo ovlivnit. Léta se snažíme rozvíjet dobré vztahy, spolupráci mezi dětmi, toleranci, kompromis, respekt ke kamarádovi.  Špatná výslovnost a malá slovní zásoba neumožňuje dětem „domlouvat se mezi sebou“. Předpokladem zlepšení komunikace je zkvalitnění řeči jako takové (zlozvyky a vady výslovnosti). Dobře víme, že jedině předškolní období je v tomto směru přímo zázračné.

Jaké prostředky a metody chceme využívat?
- zážitky dětí - s využitím momentální improvizace
- tvořivé a spontánní hry, různorodé pracovní činnosti  - vhodně motivované
- pozorování a nápodoba - v každodenním životě
- blízké i vzdálené prostředí  - příroda, rodina, škola; také svět i vesmír
- umění a kultura - literatura, hudba, film, divadlo, výtvarné umění, historie naší země i dalších
- česká lidová slovesnost a také autorská tvorba (pohádky, básně, říkadla, přísloví, hádanky, písně, pořekadla, přirovnání apod.)

To vše by mohlo být dostačující při cestě k našim vytčeným cílům a získání co možná nejlepších kompetencí u dětí vzhledem k jejich osobnosti a individualitě. Cíle i kompetence máme v našem ŠVP pevně dané, ale cesta k nim by měla být pestrá, zajímavá, plná překvapení, očekávání.

Aby byla také laskavá, zvolili jsme si pro ni (i pro nás) pomocníky - pohádkové bytosti, které děti milují, mají k nim důvěru.  Prostřednictvím pohádkových postav chceme docílit návaznosti mezi jednotlivými školními roky, tak jak tomu bylo doposud.

 

pokračování