Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupracujeme:

Město Horní Bříza
- dle možností navštívit budovu městského úřadu
- představit zástupce města dětem, přiblížit jim jejich práci - pozvat pana starostu do naší školky
- vystoupení našich dětí na Slavnostech města
- návštěva zástupců města při rozloučení s předškoláky

SPOZ
- vystoupení dětí při vítání občánků a stříbrných svatbách na radnici, Dnu matek v ZŠ
- návštěva zástupců města při rozloučení s předškoláky

Masarykova ZŠ Horní Bříza

- vzájemné seznámení se s ŠVP, docílit tak vzájemné návaznosti při naší výchovně-vzdělávácí činnosti
- návštěva našich předškoláků v 1. třídách ZŠ (seznámení se s prostředím a umožnit tak dětem snadněji prožít zápis do ZŠ)
- spolupráce výchovných poradců a učitelek MŠ při zápise do ZŠ
- účast učitelek předškolních dětí u zápisu do 1. třídy ZŠ
- vystoupení dětí ZŠ pro děti MŠ

ZUŠ Horní Bříza
- koncerty žáků ZUŠ pro děti MŠ
Městská knihovna
- uskutečnit pravidelné návštěvy dětí v knihovně
- půjčování knih do MŠ (encyklopedie apod.)

1. Mateřská škola Horní Bříza-ves
- vzájemné návštěvy
- pokusit se uspořádat společnou akci pro obě školky

DDM Kamarád

- keramické dny s Pavlou Čásovou v naší MŠ - Vánoce, Den matek

Divadlo Dráček

- pravidelná divadelní představení v naší školce

Svaz chovatelů drobného zvířectva
- výstava prací dětí při podzimní výstavě

Česká spořitelna
- presentace výtvarné práce našich dětí  - nástěnka

MUDr. Pondělíková - pediatrička
- konzultace dle potřeby v průběhu roku
- zajištění zdravotní dokumentace při pobytu dětí ve škole v přírodě

MUDr. Libotovská - dentistka
- pravidelné preventivní prohlídky registrovaných dětí

Unie rodičů při naší MŠ
- tvořivé aktivy s rodiči během školního roku (přátelské posezení v rámci jednotlivých tříd při tvořivých činnostech, ve spolupráci dětí a jejich rodičů např. u příležitosti vánoc, příchodu jara apod.)
- informační schůzky (na začátku školního roku, před odjezdem do Orlovic)
- oslavy formou besídek (Vánoce, Den matek)
- společné sportovní odpoledne
- sponzorská pomoc (finanční i hmotná) během roku a hlavně v rámci školy v přírodě
- pomoc rodičů při zlepšování prostřední naší školy (např. jarní brigáda na zahradě)

pokračování -  další aktivity