Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak pracuje Spolek Lesní školička

Spolek Lesní školička je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o jejich výchovu a vzdělávání v naší  2. Mateřské škole v Horní Bříze.  Sledují dění u nás, spolupracují s námi a účastní se našich aktivit.20150623_084455.jpg

Chceme dál rozvíjet tuto spolupráci a vzájemně se podporovat – rodiče, zákonní zástupci, učitelky i provozní zaměstnanci. Chceme se stát dobrými partnery.

Každý školní rok si rodiče volí zástupce ze svých řad, kteří jsou později v kontaktu se školkou. Tlumočí nápady, požadavky a připomínky za ostatní rodiče (společnými silami se snažíme potřebné realizovat a nežádoucí odstranit). Zároveň si stanovují, formou hlasování, výši příspěvku do fondu, který je platný pro jednu rodinu na jeden školní rok.  Zástupci spolku plánují, co je třeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z fondu Spolku Lesní školičky.

FOND SPOLKU LESNÍ ŠKOLIČKY
Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší školky, návrh na jeho výši je iniciován předsedou spolku.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.
Jak je s financemi fondu nakládáno, mají možnost rodiče vidět a slyšet v rámci aktivu na počátku každého nového školního roku.  Během roku potom kdykoliv informace o použití peněz podávají zástupci spolku. Případné dotazy je též možné zaslat na e-mail lesní školičky: lesniskolicka@seznam.cz.


VYUŽITÍ FONDU

  • na kulturní akce, divadla, koncerty a jiné aktivity
  • hračky a netradiční pomůcky a materiály
  • na výlety - hrazení autobusové dopravy
  • na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD atd.
  • na další různé akce a potřeby (např. vuřty na opékání při celodopolední vycházce  atd.)