Jdi na obsah Jdi na menu
 


06:00  - 09:00    
scházení se dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce
sudý týden do 07:15 h. jsou všechny děti u Sluníček, pak odchází Kuřátka do své třídy, Berušky do své třídy odchází v 07:30 h.
lichý týden do 07:15 h. jsou všechny děti u Berušek, pak odchází Kuřátka do své třídy, Sluníčka do své třídy odchází v 07:30 h.

08:30 - 09:00    

průběžná svačina - v tomto časovém období upozorníme děti, že mají možnost se nasvačit, dbáme na to, aby se časně příchozí děti najedly dříve a do uplynutí času určenému pro svačinu určitě všechny

09:00  - 10:00    
plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně - technické, tělesné (včetně řízených zdravotně preventivních pohybových aktivit), estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní činnosti ve skupinách, společně i individuálně)

10:00  - 12:00    
pobyt venku s využíváním zejména pohybových aktivit dětí, spontánní hry, vnímání krás okolí…

12:00  - 14:15   

oběd, odpočinek, náhradní klidové činnosti pro „nespavce“ a od  2. pololetí, po relaxaci „Metoda dobrého startu“ pro předškoláky“

14:00  - 16:00    

svačina, odpolední hry a zájmové činnosti
sudý týden v 15:30 Berušky a Kuřátka odchází ze své třídy ke Sluníčkům
lichý týden v 15:30 Kuřátka a Sluníčka odchází ze své třídy k Beruškám

 

Respektujeme a reagujeme na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby (adaptace, zázemí, klid, soukromí, bezpečí, zájmy, čas a prostor pro hru a další činnosti, vyváženost denního programu – spontánní a řízené aktivity).

Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání, motivujeme je k aktivitě a experimentování, poskytujeme dostatek prostoru i materiálu. Přihlížíme k jejich osobnímu tempu při činnostech, pracujeme s nimi skupinově, individuálně i prostřednictvím frontálního učení.