Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na co se u nás můžete těšit?

 • celodopolední pobyty venku – motivované turistické výpravy – TÚRY
 • návštěvy našich pohádkových kamarádů
 • pravidelné čtení s Pohádkovou Babičkou
 • aktuálně zaměřené společné činnosti pro celou školku: písničky, pohybové hry, říkanky s pohybem
 • divadelní představení
 • plavání
 • tvořivý aktiv - svatý Martin a cesta světýlek
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka
 • vánoční tvořivý aktiv
 • návštěvy solné jeskyně
 • pravidelné koncerty ZUŠ
 • pěvecká vystoupení ZŠ
 • jarní tvořivý aktiv
 • zajíčkova koleda
 • výlety za zážitky
 • návštěva restaurace - zmrzlinový pohár
 • průvod masek městem
 • sportovní odpoledne s rodiči
 • dopolední rozloučení s předškoláky
 • pyžamové disco - rozloučení s předškoláky spojené se spaním ve školce (oslava za účasti všech zaměstnanců MŠ a návštěvy zástupců města a SPOZ)
 • škola v přírodě - do Orlovic jezdíme už mnoho let. Každý školní rok, přibližně během předjarního období, začínáme promýšlet program a chystat různé aktivity. Pokaždé se snažíme, aby ten současný pobyt byl pro děti jedinečný a něčím zvláštní. Vždyť některé děti se během školkové docházky zúčastní školky v přírodě vícekrát. Přestože je s orlovickými přípravami spojeno spoustu práce, pokaždé se tam těšíme. Nepředstavuje pro nás způsob luxusního žití v přírodě, ale spíše tábornickou pohodu. Děti jsou na nějaký čas bez rodičů, s námi - dospěláky a kamarády. Mají možnost projevit se samy za sebe a pomáhat nám i kamarádům. Společně prožité dny nás, kolektiv, vyzkouší a stmelí. Po návratu často na vše vzpomínáme a mladší kamarádi se mají na co těšit. Věříme, že doma, mají děti rodičům co vyprávět.

 

Význam a výjimečnost školky v přírodě:

 • vytvoření specifického týdenního projektu - s ohledem na návaznost a využití v následujícím školním roce
 • soužití kamarádů na dálku (dva kolektivy - děti, které zůstaly ve školce a ty, co odjely do Orlovic) - udržování kontaktu díky poště, telefonickému spojení, web spojení
 • rozvíjení sociálních vztahů, samostatnosti, spolupráce i tolerance mezi dětmi
 • schopnost přizpůsobit se v méně známém prostředí
 • využití místních podmínek prostředí k co nejefektivnějšímu získávání nových zkušeností a informací
 • zkoumání zpětné vazby s ohledem na získané dovednosti dětí během uplynulého školního roku vzhledem k jejich osobnosti (individualitě)

Co chystáme?

 • turistické stopovačky s rodiči s plněním úkolů na stanovištích, zakončené společným setkáním při pečení buřtů
 • návštěvy ZŠ s našimi předškoláky
 • setkání se zástupci města Horní Bříza, návštěva budovy městského úřadu
 • polytechnicky zaměřené výlety (nejen na pracovní činnosti a pracovní výchovu, ale zároveň i na znalost jednotlivých materiálů, postupy při práci, orientaci v různých oborech lidské činnosti, tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimédií a nových technologií)
 • besedy s lidmi z různých pracovních profesí
 • zaměřit se na pokusy a bádání
 • návštěva Techmania Science Center

Jaké jsou naše záměry?

 • stmelení kolektivu pracovníků MŠ s rodiči a dětmi v jiném prostředí (příroda vs. třída)
 • snažit se probudit v dětech zdravou sounáležitost - v rámci kamarádských vztahů mezi dětmi v jim blízkém okolí (s dětmi z 1. MŠ, kamarády ze ZŠ)
 • seznamovat děti s představiteli jednotlivých institucí, pochopit smysl jejich práce i možnost obrátit se na ně
 • držet se nadále osvědčených tradic, které se týkají života naší školky, ale nebát se zkusit něco nového
 • dokázat ocenit snahu druhého (besedy, koncerty, divadla, ale i výsledků zdánlivě obyčejné práce -  dobré jídlo, uklizené prostředí, pomoc kamaráda apod.)
 • umět použít získané zkušenosti a probudit v dětech zájem o další informace
 • podporovat u dětí zájem o manipulaci, nenechat se odradit počátečním neúspěchem a postupovat promyšleně
 • vést děti k tomu, aby se v rámci svých možností zapojily do společenského života svého města (např. tradiční veřejná vystoupení)
 • rozvíjet v dětech chuť přispívat svými výtvory k prezentaci školky na veřejnosti a umožnit jim tímto způsobem poznat pocit z pěkného výsledku (vývěsky s pracemi dětí, výtvarné soutěže)
 • podnikat s dětmi sportovní aktivity, které v nich probudí potřebu pohybu a radosti z něj, vědět, že mohou kladně ovlivnit jejich zdraví (plavání, solná jeskyně, turistika atd.)