Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to u nás chodí?

06:00  - 09:00    

scházení se dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce
sudý týden
do 7:00-7:30 jsou všechny děti u Sluníček, pak odchází  Berušky a Kuřátka do svých tříd
lichý týden do 7:00-7:30 jsou všechny děti u Berušek, pak odchází Sluníčka a Kuřátka do svých tříd

08:30 - 09:00   

průběžná svačina - v tomto časovém období upozorníme děti, že mají možnost se nasvačit, dbáme na to, aby se časně příchozí děti najedly dříve a do uplynutí času určenému pro svačinu určitě všechny

09:00  - 10:00    
plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně - technické, tělesné (včetně řízených zdravotně preventivních pohybových aktivit), estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní činnosti ve skupinách, společně i individuálně)

10:00  - 12:00    
pobyt venku s využíváním zejména pohybových aktivit dětí, spontánní hry, vnímání krás okolí…

12:00  - 14:15   

oběd, odpočinek, náhradní klidové činnosti pro „nespavce“ a od       2. pololetí, po relaxaci „Metoda dobrého startu“ pro předškoláky“

14:15  - 16:00    
odpolední hry a zájmové činnosti
sudý týden
v 15:30 odchází Berušky a Kuřátka ke Sluníčkům
lichý týden v 15:30 odchází Sluníčka a Kuřátka k Beruškám

Respektujeme a reagujeme na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby (adaptace, zázemí, klid, soukromí, bezpečí, zájmy, čas a prostor pro hru a další činnosti, vyváženost denního programu – spontánní a řízené aktivity).

Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání, motivujeme je k aktivitě a experimentování, poskytujeme dostatek prostoru i materiálu. Přihlížíme k jejich osobnímu tempu při činnostech, pracujeme s nimi skupinově, individuálně i prostřednictvím frontálního učení.