Jdi na obsah Jdi na menu
 


5) Když máš radost a víš o tom …

vytváření mezilidských morálních hodnot, hlavně v těsné spolupráci s rodinou
dodržování tradic, zvyků, oslav
rozvoj společenského a estetického vkusu, estetického vnímání, cítění a prožívání
v aktivní přizpůsobování se společenskému prostředí a dění
rozvíjení radosti z her a činností
činnosti vedoucí děti k identifikaci sebe sama, k odlišování od ostatních (objevování talentů)
aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří)
činnosti ve dvojicích, skupinkách založené na spolupráci
hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (např. dítě, dospělý, rodič, učitelka)

zpět