Jdi na obsah Jdi na menu
 


4) Když řeknu slovíčko, kterému rozumím, zamyslím se a pochopím

česká řeč - básničky, říkadla, pohádky, přirovnání, hádanky, pranostika
logopedická péče
vytváření vztahu ke kultuře a ocenění i těchto výsledků práce (kulturní akce - divadla, koncerty …)
dramatizace známých pohádek, příběhů a situací
objevování významu slov - synonyma (pěkné x hezké), homonyma (kohoutek x kohoutek), antonyma (den x noc)
používání starších i moderních výrazů v řeči
vedení dětí k samostatnému mluvnímu projevu
sluchové vnímání řečového vzoru
získávání povědomí o cizích jazycích
dovednosti a činnosti, které předchází čtení a psaní, probuzení zájmu o psanou podobu jazyka (knihy)

zpět