Jdi na obsah Jdi na menu
 


Před nástupem do MŠ je nutné se seznámit s:

Školní řád

Informace k poplatkům

Co ještě potřebujete vědět - letáček s kontaktními údaji, přihlašováním, co s sebou a na sebe, hromadný e-mail apod.

Po přijetí dítěte do mateřské školy odevzdejte:

Evidenční list - ke stažení, vyplněný vytisknout oboustranně, potvrdit lékařem

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou- je nutné mít pro každou pověřenou osobu, která pověření přijme svým podpisem

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasy pro vnitřní potřebu MŠ

Dotazník pro rodiče nových dětí - Každý začátek je těžký

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá dle § 34 odst. 2  školského zákona se koná v  období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Toto správní řízení je ukončeno zveřejněním výsledků přijímacího řízení dle platných kritérií a po nabytí právní moci, které se vztahují k tomuto správnímu řízení. Ředitelka rozhoduje podle počtu bodů a volné kapacity mateřské školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. uvolní se místo v mateřské škole, pokud se rodina přestěhuje. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu. Na toto přijetí se nevztahují kritéria přijímacího řízení, které se koná vždy v období od 2. května do 16. května. Ředitelka školy doplňuje volnou kapacitu dětmi, které nebyly přijaté v řádném přijímacím řízení, v době zápisu k předškolnímu vzdělávání a po podání nové žádosti o přijetí nebo pokud podají novou žádost o přijetí. Rozhodnutí vydává na základě posouzení věku dítěte a to od nejstarších po nejmladších.

V naší mateřské škole je dobrým zvykem, že děti, které byly u zápisu a nedostaly se do naší školky, jsou postupně na volná místa doplňovány dle věku. Kritéria ze zápisu zde nehrají roli, důležitým aspektem je zde věk dětí, od nejstaršího po nejmladší.

Žádost o přijetí do MŠ - ke stažení, vyplněnou vytisknout oboustranně

Čestné prohlášení k očkování

Dětský očkovací kalendář